ಕುಡುಕನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ನೀರೋ ಮದ್ಯವೋ?

Mullaಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಕುಡುಕನಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿತ ಬಿಡುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅವನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದು, `ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮೂರಿನವನೊಬ್ಬ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿದು ದೋಣಿ ನಡೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನಂತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕುಡೊಯೋದು ಬಿಡು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆ ಕುಡುಕನಿಗೂ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇ ಗೆಳೆತನ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ. “ಏನು ವಿಷಯ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಕುಡುಕನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು.

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಗಡ್ಡ ನೀವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, `ಅವನು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನಲ್ಲವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ.
`ಹೌದು’ ಎಂದಳು ಕುಡುಕನ ಹೆಂಡತಿ.
`ಅವನು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ?’
`ಹೌದು. ಏನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀಯ?’ ಕೇಳಿದಳು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.
`ಹಾಗಾದರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದು ನೀರೇ ಹೊರತು ಅವನು ಕುಡಿದಿದ್ದ ಮದ್ಯವಲ್ಲ ಬಿಡು.’ ಅಂದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್, “ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s