ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವನು : ಅಥರ್ವ ವೇದ

ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಾವು ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆಯುತ್ತೇವೆ….

atharva6

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ
ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ 
ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ 
ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ

~ ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕವಿತೆಯೊಂದರ ಸಾಲುಗಳು. “ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳೇ ಭಗವಂತ (ಭಗವಂತನ ಅನುಭೂತಿ), ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾವು ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ (ಗುಡಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ) ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ” ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಅಂತರಾರ್ಥ. 

ನಾವು ಮಾಡುವುದೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಸಹಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣುವುದು, ದಯೆ ತೋರುವುದು, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಗವತ್ ಸತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಲೋಭಮೋಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಅಂತರಂಗದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.  ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಥರ್ವ ವೇದ ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ. “ಭಗವಂತ ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದದ್ದೂ ಇಲ್ಲ; ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ” ಎಂದು. 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s