ಕೆಡುಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು : Tea time Story Poster

ಕೆಡುಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮಾರನಿಗೆ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಾಧಕರೇ ಶತ್ರುಗಳು. ಆದರೂ ಅವನೇಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತೆ?

mara story

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.