ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ….

vd

ವೇದ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ

vd1

ಮೂಲ ವೇದ ಎಂದರೆ…

vd2

ಅಪೌರುಷೇಯ

vd3

ದ್ರಷ್ಟಾರರು

vd4

ಶ್ರುತಿಗಳು

vd5

4 ಭಾಗಗಳು

vd6

ಋಗ್ವೇದ

vd7

ಯಜುರ್ವೇದ

vd8

ಸಾಮವೇದ

vd9

ಅಥರ್ವವೇದ

vd10

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.