ರಾಜಕುಮಾರ ಸುದ್ಯುಮ್ನ, ಇಳೆ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ!? : ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕಥೆ

ಮನು, ತನಗೆ ಗಂಡುಮಗುವೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದ. ವಸಿಷ್ಠರು ಉಪಾಯಗಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಳೆಯನ್ನು ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು; ಮತ್ತು ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಸುದ್ಯುಮ್ನ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಿಯತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು….. 

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ : ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಆಧಾರ : ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ

ila
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್

ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ದಂಪತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆಹೋದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದಂತೆಯೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಸಹಜ ಸಂತಾನದ ಅಭೀಪ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ಮನು ದಂಪತಿಗಳು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಕುಲಗುರು ವಸಿಷ್ಠರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ‘ಮೈತ್ರಾವರುಣ’ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಮನುವಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ ಆಗಲೆಂಬ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನುವಿಷ್ಠರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೋಮ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಗರ್ಭವತಿಯಾದಳು. ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ, ‘ಇಳಾ’ ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ಮನುವಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ.

“ನಾನು ಯಾಗ ನಡೆಸಿದ್ದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದೇಹೋಯಿತು?”  ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ.

“ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಳ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನೆಡೆಗಿನ ಪ್ರೇಮವೇ ಉತ್ಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಬಯಕೆಯೇ ಈಡೇರಿತು” ಅಂದರು ವಸಿಷ್ಠರು.

ಮನು, ತನಗೆ ಗಂಡುಮಗುವೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದ. ವಸಿಷ್ಠರು ಉಪಾಯಗಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಳೆಯನ್ನು ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು; ಮತ್ತು ಗಂಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಸುದ್ಯುಮ್ನ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಸುದ್ಯುಮ್ನ, ಮನೆಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದ. ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರರಂತೆ ತಾನೂ ಭೇಟೆಗೆ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವು…

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಒಂದು ಉಪವನವನ್ನು ಹೊಕ್ಕ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಶಿವ – ಪಾರ್ವತಿಯರ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಲಜ್ಜೆಪಡುತ್ತಾಳೆಂದು ಶಿವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಆ ಉಪವನವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ, ಕೂಡಲೇ ಆತ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಿವ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ. ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಆ ಉಪವನದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟ!

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ. ಅವನೀಗ ಮರಳಿ ಇಳೆಯಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೊಪ್ಪದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ. ಇಳೆ ಈಗ ಸುಂದರ ತರುಣಿ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಸುದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಚಂದ್ರ – ತಾರೆಯರ ಮಗ ಬುಧ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಅವನು ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯೂ ಆದ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕುರುಹಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಲು, ಅದಕ್ಕೆ ‘ಪುರೂರವ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಪುರೂರವ ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ನೆನಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು! ತಾನು ಸುದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿದ್ದುದು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯ, ತಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು. ತಾನು ಮರಳಿ ಗಂಡಿನ ದೇಹ ಪಡೆಯಲು ಅವನು ಹಂಬಲಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಒಂದೆಡೆ ಮರಳಿ ಗಂಡಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತನ್ನ ಮೊಲೆಯುಣ್ಣುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಮಮತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದೆ ಚಡಪಡಿಸಿದಳು. ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ನೆನೆದು, ಮಗುವನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಳು.

ಇಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ಯುಮ್ನನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಲಾಗದೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇಳೆಗೆ ಮರಳಿ ಸುದ್ಯುಮ್ನನ ದೇಹ ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವ “ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಕೆ ಗಂಡಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಣ್ಣು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಂಡಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು ಕೂಡಾ.

ಇಳೆ ಸುದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಸುದ್ಯುಮ್ನನಾಗಿದ್ದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಳು, ಇಳೆಯಾಗಿದ್ದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಳು.

ಇಳಾ ಸುದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಇದು ಸರಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದ. ಈ ಪಲ್ಲಟ ಅವನ ಭಾವುಕತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಈ ವೇಳೆಗೆ ಮನು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ತಾನೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಪೋನಿರತನಾಗುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸುದ್ಯುಮ್ನ, ಇಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬುಧನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಗ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ. ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ. ಪುರೂರವ ಚಂದ್ರನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಅವನ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೊದಲಾಯಿತು.

*

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ : https://aralimara.com/2018/06/07/greek34/

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.