ಯೇನ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ… : ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹು

ಕೆಲವರು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲೆಂದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಖಂಡಿಸುವ/ವಿರೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂಥವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ…

ಘಟಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ ಪಟಂ ಛಿಂದ್ಯಾತ್ ಕುರ್ಯಾದ್ವಾ ಗಾರ್ಧಭಸ್ವನಂ|
ಯೇನ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷೋ ಭವೇತ್ || ಸುಭಾಷಿತ ||

ಅರ್ಥ : ಗಡಿಗೆಯನ್ನಾದರೂ ಒಡೆಯಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾದರೂ ಹರಿಯಬೇಕು. ಕತ್ತೆಯಂತಾದರೂ ಕಿರುಚಬೇಕು. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ… ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು…!!

ತಾತ್ಪರ್ಯ : “ಯೇನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಭಾಷಿತ ಈ ಮೇಲಿನದು.
ಈ ಕಾಲದ ನಮಗೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭಾಷಣಕಾರರು, ಪ್ರಚಾರದ ಹುಚ್ಚಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರು, ಟಿವಿ ಪ್ಯನೆಲ್’ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕರು ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ (ಅಥವಾ ಕುಖ್ಯಾತಿ) ಗಳಿಸಲೆಂದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಖಂಡಿಸುವ/ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ (ಇದು ಕೂಡಾ ಕುಖ್ಯಾತಿಯೇ) ಗಳಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಕ್ರಿಯೆ – ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ವಿಭಾಗಗಳ ಜನರು, ಸ್ವತಃ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ. ಆದರೆ ಇಂಥಾ ಖ್ಯಾತಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ!

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಹೇಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂಥವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯೂ ಆಗಿರೋಣ. ಆಗದೇ…?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.