ಇವು ಗೌರವ ತರುವ ಗುಣಗಳು : ಸುಭಾಷಿತ

ವದನಂ ಪ್ರಸಾದ ಸದನಂ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ಸುಧಾಮುಚೋ ವಾಚಃ ಕರಣಂ ಪರೋಪಕರಣಂ ಯೇಷಾಂ ಕೇಷಾಂ ನ ತೇ ವಂದ್ಯಾಃ

ಅರ್ಥ : ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ – ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಜೀವದಾಯಿನಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಅಮೃತ ಝರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ – ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಗೌರವಿಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ!?

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಹಜತೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡುವವು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.