ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್, ಅಳುಮುಂಜಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿವಿನ ಭಾರದಿಂದ ಪೆಚ್ಚುಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು. ತನ್ನ ತಿಳಿವನ್ನು ತಾನೇ ಬದುಕಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೋದರೂ, ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ನೀಡಿದ ಹೊಳಹುಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ. ಅಂಥಾ ಕೆಲವು ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.