ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಖ್ಯಾತ ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಹೊಳಹುಗಳು… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಅನುವಾದದ ಆಯ್ಕೆಯ ಆದ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Leave a Reply