ಸಾಧುಗಳ ಸತ್ಸಂಗ : ಪರಮಹಂಸರ ಹೊಳಹುಗಳು

2 Comments

  1. ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ..

    1. ಇವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ

Leave a Reply