ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯ ಮಹತ್ತು : ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ

ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ…

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪದದಲ್ಲಿ ಕು ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಉಷ್ಮ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಎಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಎಂದರ್ಥ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆನ್ನುವ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತನ್ನೊಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ದೇವಿ ಸದಾ ಮಂದಸ್ಮಿತೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅವತಾರವೇ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ. ಈಕೆಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನದ ಕ್ಲೇಷ ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಹೊನಲು ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗೆಯ ಈ ಅವತಾರವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನೂ ಕಳೆದಿದ್ದು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿರುವ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply