ನಿತ್ಯ ದೀವಳಿಗೆಯಾಗಲಿ! । ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

‘ಅರಳಿಮರ’ದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೂ, ಅರಳಿಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಿಳಿವಿನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿರಲಿ.

Leave a Reply