ತೆಪ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯೋದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ: ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

“ಒಮ್ಮೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಮಹಾ ಮೂರ್ಖತನ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ… – ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಯೋಗ; ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ

ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕರ್ಮದ ಬವಣೆಗಳಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು.

ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕಲೆಯೇ?: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೊಲೆ. ಮರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮೌನದ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದ ಇಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಹೊರತಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ : ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬದುಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆ ತೇಲುವುದು! : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

‘ಬದುಕು ಕ್ಷಣಿಕ’ – ಇದು ಬಲ್ಲವರ ಮಾತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ನಶ್ವರ ಎಂದೇನೋ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಕ್ಷಣಿಕ’ – ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಕ್ಷಣ-ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷಣವೇ ಬಾಳಬೇಕು. ಮತ್ತು, ಈ ಬಾಳುವುದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆ ತೇಲುವುದು! ಗಾಳಿ – ಘಮಲಿನಂತೆ ಅಂಟದೆಯೂ ಸಾಗುವುದು… । ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರೇಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ… । ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಪ್ರೇಮ ಚಲನಶೀಲ. ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಲನೆಗೆ ನಿಂತ ನೆಲದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೀಳಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿತ್ತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೊಮ್ಮುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಕೀಳೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯೂರಲು ನೆಲವಿರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು! ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ. । ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್ಸ್ ರ ‘ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

ಜನರು ತಾವು ಶಾಶ್ವತರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಮತ್ಸರ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ! ಬದುಕಿನ ನಶ್ವರತೆ ಅರಿತಿದ್ದ ಸಮಣ, ಅರಿವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು!? ಆದರೆ… । ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್ಸ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ