ಬದುಕಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಸಾಕು! : ಓಶೋ

ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ. ಈ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದಾಟಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣತೆ, ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿಜ ಮನವರಿಕೆಯಾದರೆ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ~ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ: ಅರಳಿಮರ Posters

ಗುಲ್ಜಾರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಂಪೂರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರರು. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೇ ತಿಳಿವಿನ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವರ ಗೀತೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇವರ ನೂರಾರು ಗೀತೆಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಹನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ