ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #45 ~ ಧೀರರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಆಯುಧಗಳು ಹಿಂಸೆಯ ಹತ್ಯಾರಗಳು ಸಭ್ಯರು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ. ಆಯುಧಗಳು ಅಂಜುಬುರುಕರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಧೀರರಿಗೆ, ಇವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂತ, ಶಸ್ತ್ರ ಹಿರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ತನಕ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾದಾಗ ಯಾರು ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ವೈರಿಗಳೇನು ಸೈತಾನರೆ? ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಲು ಬೇಕಿಲ್ಲ. […]

More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #44 ~ ಉಸಿರಿನ ಹಾಗೆ ಸರಾಗ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಕಣಿವೆಯ ಚೈತನ್ಯ, ಅನನ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ತಾವೋ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ತುಗಳ ಹಡೆದವ್ವ. ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ, ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಉಸಿರಿನ ಹಾಗೆ ಸರಾಗ.

More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #43 ~ ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ನುರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಖರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವ, ತಡವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೆರಳು ಬಳಸದೇ ಎಣಿಸುವವನೇ ಚತುರ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂತ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಕ್ಷಕ. ಕೆಟ್ಟ […]

More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #42 ~ ನಂಬದವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾತು, ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಇಡೀ ದಿನ ಬೀಸದ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸುರಿಯದ ಮಳೆಯಂತೆ. ಮೋಡ ಸರಿದ ಮೇಲೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಲೇ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಮೋಡ, ಬಿಸಿಲು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ತಾವೋಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ತಾವೋ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೆಸರಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ, ಹೆಸರೇ ಬೆನ್ನ ಏರುವುದು. ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಬದುಕಿಗೂ ಎರವಾಗುವರು. ನಂಬದವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #41 ~ ಸಂತರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಸಂತರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಅಸಾಮಾನ್ಯ’ ವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ನೆಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಜನ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಅರಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆರಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ […]

More