ತೆಪ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯೋದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ: ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

“ಒಮ್ಮೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಮಹಾ ಮೂರ್ಖತನ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ… – ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕಲೆಯೇ?: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೊಲೆ. ಮರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮೌನದ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದ ಇಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಹೊರತಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ : ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತೀರ, ಅರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮೌನವೇ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬಂದವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಯಕೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವೂ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೌನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ~ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು! : ಓಶೋ

“ನಾನು ಈಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಅದರಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ” ಅಂದ ಬುದ್ಧ. ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ