ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ : Art of love #21

ಮಗುವಿನ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಸಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಕೂಡ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿಯಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ, ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು… | ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು : Art of love #20

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು… ~ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2022/05/08/love-34/

ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ… | ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಮಹಾ ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಎದುರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖರು! ~ ಓಶೋ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ… | ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಧೀರರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ…. । Osho – When the Shoe Fits; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ : Art of love #19

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ… ಮುಂದೆ ಓದಿ! ~ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2022/05/07/love-33/

ತಂದೆ – ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ : Art of love #18

“ಅರ್ಹತೆ” ಆಧಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು, ಅವನು ಅವನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು, ಇವೇ ಮುಂತಾದವು ಆ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಭಾವನೆಗಳು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ, ವಯಸ್ಕರರಾಗಲೀ, ತಾಯಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ… । ಎರಿಕ್ ಫ್ರೋಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2022/04/30/love-31/

The mind is always late : ಓಶೋ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಬದುಕು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನ್ನೂ ಮೈಂಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು… ~ Osho – “A Bird on the Wing”

ಸುಲ್ತಾನನ ಕನಸು: ಸಾದಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ

ನೆನ್ನೆ ಸೂಫಿ ಸಂತಕವಿ ಸಾದಿ ಶಿರಾಜಿ ಹೇಳಿದಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು…! । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ