ಇರುವುದೊಂದೇ ಸತ್ಯ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಇದು ಪತಂಜಲಿಯ ಧೋರಣೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ತೆಪ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯೋದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ: ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

“ಒಮ್ಮೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಮಹಾ ಮೂರ್ಖತನ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ… – ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು … More

ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕಲೆಯೇ?: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೊಲೆ. ಮರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ … More

ಮೌನದ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದ ಇಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯ ಹೊರತಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ : ಓಶೋ … More

ನಾವು ದೈವತ್ವದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರ ನೆರಳಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರನಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವನ ಕೇಂದ್ರ, ಅವನು ಕೇವಲ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: … More

ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತೀರ, ಅರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ~ ಓಶೋ; … More

ಮೌನವೇ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬಂದವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಯಕೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವೂ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೌನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? … More