ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ…

“ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓಶೋ. … More

ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ, ಮಹಾ ಬಯಕೆಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ… | ಓಶೋ

ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ. ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಟ್ಟುವ, ಸಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ … More

ಅಹಮ್ಮಿನ ಹಸಿವು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ಆದರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಜನ ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು…! ~ … More

ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು… | ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಳವಾದಂತೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಬರುವುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಬಂದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು … More

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು? : ಓಶೋ

“ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ, ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು?” ~ ಓಶೋ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಘನತೆ, ಗೌರವ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾರ ಗೌರವ ಬೇಕು? ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘನತೆ, ವೈಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬದುಕನ್ನು … More