ಗಯಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಶೋ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು : To have or To be #8

ಟೆನಿಸನ್ ನ ಹೂವಿನೊಡನೆಯ ಸಂಬಂಧ, ‘ಹೊಂದುವ’ ಬಗೆಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗೆಯದು – ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗೆ. ಆದರೆ … More

Having ಮತ್ತು Being ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ: To have or To be #7

ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು (Great masters of living), having ಮತ್ತು being ಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧನ … More

ಕರಾರು ಹಾಕುವುದು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕರಾರುಗಳನ್ನೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ … More

ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಇದೆಯೆ? : To have or To be #6

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಾಸೆ, ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಮಗಳಾದ “ ಹೊಂದುವ ವಿಧಾನ” ಮತ್ತು “ಆಗುವ ವಿಧಾನ” ಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು … More

ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪಾತ್ರ : To have or To be #5

E.F.Schumacherನ, ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಮುನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಎರಡು ವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ : ಮೊದಲನೇಯದು, ನಮ್ಮ ಸಧ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಎರಡನೇಯದು, … More

ಝರತುಷ್ಟ್ರ, “ದೇವರು ಸತ್ತ” ಅಂದಿದ್ದರ ಅರ್ಥ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ … More

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿಗಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಸಾಕ್ಷಿತನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು. ಅವನದು ಶುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಟ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆ… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಎಂದೂ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಮೆಹರ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ… | ಓಶೋ … More

ತಾರ್ಕಿಕ ಸುಖ-ವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಅಹಂಭಾವ : To have or To be #4

ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ “ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ? “ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, “ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದು … More

‘ಸುಖ’ವಾದ : To have or To be #3

ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸುಖ-ವಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸುಖದ ಬದುಕಿನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾರದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಆಳವಾದ … More