ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅಭಾಸಗಳು! : ಅತಿಥಿ ಅಂಕಣ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರೆವು, ಮೈಮರೆವು ಮನಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ! ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ… । ರೇಖಾ ಗೌಡ

ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ… । ಓದುಗರ ಅಂಕಣ

ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರಳಿಮರದ ಓದುಗರೂ, ಬರಹಗಾತಿಯೂ ಆದ ರೇಖಾ ಗೌಡ.

ಉಪವಾಸದ ಮಾಸದಲಿ ಕರುಣೆ ತುಳುಕಲಿ… : ರಮದಾನ್ ವಿಶೇಷ

ದೈವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗುಟ್ಟಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಸೂಫಿಗಿರುತ್ತದೆ. “ಯಾರು ಮೌನಿಯೋ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರು” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಇಬ್ನೆ ಉಮರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮೌನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಸಾಧಕರು ಮಾತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೌನವನೇ ಆಯುವರು. ಸಾಮಾನ್ಯರಾದರೂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತಿಗೇ ಬೆಲೆ ನೀಡುವರು… । ಕೇಶವ ಮಳಗಿ

ಋತುಸಂಹಾರ: ನಿಸರ್ಗ ಲೀಲೆಯ ಭಾವಗೀತೆ

ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ‘ಋತುಸಂಹಾರ’ದ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರಾಂತ ಬರಹಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮಳಗಿ…

ಹಲ್ಲಿಯು ನುಂಗಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕವ… : ಪುರಂದರದಾಸರ ಮುಂಡಿಗೆ

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಗೆಗಳೂ ಒಂದು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣದ ರಚನೆಗಳವು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ನಾರಾಯಣ ಬಾಬಾನಗರ