ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ… | ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಧೀರರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ…. । Osho – When the Shoe Fits; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬೆರಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪಾಡು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

“ಬೆರಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬದುಕನ್ನ ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ, ಒಂದಾದಮೇಲೊಂದರಂತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ, ಆಳಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ನೀವು ಅವಳ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.| How to Love a woman By Osho Rajanish; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬದುಕಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಧುಚಂದ್ರ, ಒಂದು ಭಾವಪರವಶತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದರ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಸಂತಸ. ಆದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಜಾಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರುಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ! ~ Osho – “Guida Spirituale” । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕವಿತೆ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

“ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ; ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನವೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನದೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವೋ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೀರುವಿಕೆಗೆ ಏನೇಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್. । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

‘ತ್ಸೇ’ ದ್ವಯರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಎನ್ನುಬಹುದಾದ ಯಾವ ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ದಾರಿಯನ್ನ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆನಂದಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ದಣಿಯುತ್ತೀರಿ, ಗಂಭೀರರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಬದುಕಿನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಬದುಕಿನ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದುಕಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಶಿ ಇರದಂಥ ಯಾವ ಕ್ಷಣ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ~ ಓಶೋ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮೀನುಗಾರನ ಭಾಗ್ಯ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ… । Osho – From Sex to Super consciousness; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ? ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ? ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನದಿ ದಾಟಿಸುವ ‘ನಂಬಿಕೆ’: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಶಿಷ್ಯರು ಮಿಲರೇಪನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿದೆ ನೀನು ನದಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಶಿಷ್ಯರ ಆಶಯದಂತೆ ಮಿಲರೇಪ ನೀರಿಗಿಳಿದ. ಆಮೇಲೆ… ~ Osho, The Beloved, Vol 1, Q 2 (excerpt) । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ