ಪದಗಳ ಮೂಲ :  To have or To be #11

“having” ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆಯ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಒಡೆತನದ, ಹಾಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ (ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯದು. being … More

ನಮ್ಮ ನಗುವೂ ಭಾರ ಮತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನರ ನಗುವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಗಲು. ಅವರ ನಗು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ಅವರು ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ~ ಓಶೋ । ಚಿದಂಬರ … More

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ… ಎಲ್ಲರೂ ಬೌದ್ಧರೇ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಝೆನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊಹಾ ಪೋಹಗಳಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೌದ್ಧರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲದವರು … More

ಕವಿಯದ್ದು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಕೆ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ದಾರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ತರ್ಕ … More

ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮದ … More

ಗಯಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಶೋ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು : To have or To be #8

ಟೆನಿಸನ್ ನ ಹೂವಿನೊಡನೆಯ ಸಂಬಂಧ, ‘ಹೊಂದುವ’ ಬಗೆಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವ ಬಗೆಯದು – ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗೆ. ಆದರೆ … More

Having ಮತ್ತು Being ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ: To have or To be #7

ಜಗತ್ತು ಕಂಡು ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು (Great masters of living), having ಮತ್ತು being ಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧನ … More

ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕೋಪವನ್ನು ೨೪ ಗಂಟೆ ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ೨೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲ, ೨೪ ನಿಮಿಷ, ೨೪ ಸೆಕೆಡ್ ಕೂಡ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು … More