ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ( Remembering) : To have or to be #14

ಮೂಲ: ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2023/04/01/fromm-10/

ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಶಿಯಾಗಿಡುವುದು…

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಖುಶಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃತಜ್ಞರನ್ನಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಶಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಅಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಥ … More

ಪದಗಳ ಮೂಲ :  To have or To be #11

“having” ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆಯ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಒಡೆತನದ, ಹಾಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ (ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯದು. being … More

ನಮ್ಮ ನಗುವೂ ಭಾರ ಮತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನರ ನಗುವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಗಲು. ಅವರ ನಗು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ಅವರು ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ~ ಓಶೋ । ಚಿದಂಬರ … More

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ… ಎಲ್ಲರೂ ಬೌದ್ಧರೇ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಝೆನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊಹಾ ಪೋಹಗಳಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೌದ್ಧರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲದವರು … More

ಕವಿಯದ್ದು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಕೆ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ದಾರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ತರ್ಕ … More