ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿರ್ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಉರ್ದು / ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹಿರ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ ಅವರ ಕೆಲವ್ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್, ಅಳುಮುಂಜಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿವಿನ ಭಾರದಿಂದ ಪೆಚ್ಚುಮೋರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು. ತನ್ನ ತಿಳಿವನ್ನು ತಾನೇ ಬದುಕಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ … More

ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಿಚ್’ಕಾಕ್ | ಅರಳಿಮರ posters

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಿಚ್’ಕಾಕ್, ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಲೇಪವುಳ್ಳ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತ್ ಗಳಿಸಿದವರು. ಇವರು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಚ್ಕಾಕ್’ರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ … More

ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು… : ಅರಳಿಮರ Poster

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅವುಗಳ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರಷ್ಟೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ.  ಮತ್ತು, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು … More

ಸುಳ್ಳುಬುರುಕರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ… : ಅರಳಿಮರ POSTER

ಸದಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಜ ಹೆಳಿದರೂ ಯಾರೂ ನಂಬದೇ ಇರುವುದು! ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ “ಹುಲಿ ಬಂತು … More