ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬದುಕಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಲಾರರೋ ಅವರಿಂದ ಇರುವ ಆನಂದವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ … More

ಧೈರ್ಯದ 6 ಬಗೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ. ದೈಹಿಕ, ನೈತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 6 ಬಗೆಯ … More

ಝೆನ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆ…

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಆಲೋಚನೆಯ ಅಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ರಾಡಿಯ ರೀತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೇ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸದೇ, … More

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಹೆ – ಒಂದು ಸೂಫೀ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ

ಗುಹೆಗೆ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಾಣುವುದೇ!? – ಒಂದು ಸೂಫಿ ಕತೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಏಕತೆ – ಹಗೆತನ: To have or to be #49

ಯಾವ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಖುಶಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ … More

ಬದುಕಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು… । ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಧುಚಂದ್ರ, ಒಂದು ಭಾವಪರವಶತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದರ ಕುರಿತು ಅಪಾರ … More

ಝೆನ್ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿದೆಯೋ ಹೊರಗಿದೆಯೋ… ~ ಓಶೋ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಜೋಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ… । ಓಶೋ

ಜೋಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಜೋಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಫ್ಟರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜೋಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ … More

ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಎಂದಾದಮೇಲೆ… : ಝೆನ್ ತಿಳಿವು

ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಗ್ ಜೆನ್ ಆಶ್ರಮದ ಅಡುಗೆಯವ ಹುಯಿ ನೆಂಗ್ ಗೆ ಆರನೇ ಝೆನ್ ಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಚಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ