ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟ ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖ ಆಟವಾದರೂ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಟವಾಗಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ. ನಾನು – ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಆಟ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೋರೋಗ… … More

ಶಂಕರರು ಬೋಧಿಸಿದ ‘ಮಾಯಾವಾದ’ : ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ

ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದರ್ಶನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಂಕರರು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಮಾಯಾವಾದ – … More

ಪ್ರೀತಿಸುವಿಕೆ : To have or to be #20

ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ having ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದು, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ / ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತದೆ, ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕತ್ತು ಹಿಸುವಂಥ, ನಿರ್ವಿರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂಥ, … More

ನಗುವಿನ ಬುದ್ಧ, ನಗುವಿನ ಧ್ಯಾನ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊಟೈ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, “ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮೊದಲೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮೊಳಗೇ … More

ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಮಾನ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾಗಿಲು. ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟಿದೆವೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತೀ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದರೆ … More

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, “ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾ? “ ಬೀಜದ ಬಳಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ನೀನು ಮುಂದೆ … More

ಖುಷಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… । ಹಗುರ ಮನ

ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಹೀಗೆಯೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖುಶಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರದೆ. ತಮ್ಮ ಖುಶಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಡವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಘಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. … More