ಸೂಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೊಡರುಬಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆಳಿದ ಭಕ್ತೆ ‘ಆಂಡಾಳ್’

“ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ರಾಧೆ, ಮೀರಾ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆಯಾದ ಆಂಡಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರಲಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.  ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ” ಅನ್ನುತ್ತಾ … More

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ : ಲೇಖಕಿಯ ಮಾತುಗಳು  

ಡಾ.ಸಚಿತ್ರ ದಾಮೋದರನ್ ಇವರು ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು.  ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯ್ಯಂಬತ್ತೂರ್ ಬಳಿ ಕಾರಮಡೈ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು 115 … More

ನಮ್ಮೀ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತವು ಸಾರ್ಥಕವು! : ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 30

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ತುಳಸಿಯ ಕಥೆ: ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 29

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು! : ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 27

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ಆಲದೆಲೆಯೊಡೆಯಾ…. : ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 26

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ನಿನ್ನರಸಿ ಬಂದಿಹೆವು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ನೀಡಿದೊಡೆ: ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 25

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ?: ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 24

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ಕದ್ರು – ವಿನತೆಯರ ಕಥೆ : ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 23

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ಕೆಂದಾವರೆ ಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡು! : ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ~ 22

ಧನುರ್ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ… । ಮೂಲ: ಡಾ.ಸಚಿತ್ರಾ ದಾಮೋದರ್| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ