ತಾವೋ ತಿಳಿವು #25 ~ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ….

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವನು ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಚಿದ ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಮೃದು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಾಜೂಕು ಆದರೂ … More