ತಾವೋ ತಿಳಿವು #25 ~ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ….

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವನು ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಚಿದ ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಮೃದು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಾಜೂಕು ಆದರೂ ಹಿಡಿತ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೂಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದರೂ ಶಿಶ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಗುರಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕಟ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿರುಚಬಲ್ಲದಾದರೂ ದನಿ, ಒರಟಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ…. ಸಂತನ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದು. […]