ಖುಶಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ : ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆ

ನಾವು ಅಶಾಶ್ವತ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಖುಶಿಯನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಗುಡ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೀರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ. ~ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ hopelessness ವಿವರಣೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

“ Hopeless ” ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಆಳವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಘನವಾದದ್ದು, ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ hope ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ “hopelessness” ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Hope ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, Hopelessness ಕೂಡ ಇಲ್ಲ; ಇದು hopeless ಸ್ಥಿತಿ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಓಶೋ ‘ಬೋಧಿಧರ್ಮ’ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

“ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಯಾಗುವುದು, ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬೋಧಿಧರ್ಮ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದೈವ ಪ್ರೀತಿ – 5 (continued……): Art of love #30

ದ್ವಂದ್ವಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಲೋಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಾತ್ಮಕ ತತ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಗಲ್ ರ ಫಿಲಾಸೊಫಿಯಾಗಿದೆ… | ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಸಂತನ ಮನಸ್ಸು … : ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ

ಇದು ಸಂತನ ಮನಸ್ಸು – ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು, ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ಸೂಫಿ ನೀತಿ ಕಥೆ…

ಯಾರು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಬಲ್ಲರೋ, ವಾದ್ಯ ಅವರಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಬದುಕು ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ. ಯಾರು ಬದುಕಿನ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಬದುಕನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲರೋ, ಬದುಕು ಅವರಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು! ~ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೌದ್ಧೀಯತೆ

ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು… | Tich Nhat Hanh; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದೈವ ಪ್ರೀತಿ – 4 (ಮುಂದುವರಿದಿದೆ…) : Art of love #29

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಎನ್ನುವ ಬಾಲಿಶ ಭ್ರಮೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು, ಮತ್ತು ಕೆಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೀರಿ ಹೊರಬಂದಿರುವರಾದರೂ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ… | ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ