ಡೈಮಂಡ್ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯ ಮುದುಕಿ : ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಮುದುಕಿ ಕೇಳಿದಳು, “ಈ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀನು ಭೂತದ ಮನಸಿನಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ, ವರ್ತಮಾನದ ಮನಸಿನಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಮನಸಿನಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ?” ಆಗ ಝೆನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನು … More

ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ : ಒಂದು ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಆ ಝೆನ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ!? ಓದಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ…