ತಾವೋ ತಿಳಿವು #25 ~ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ….

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಾವೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವನು ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಚಿದ ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಮೃದು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಾಜೂಕು ಆದರೂ … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #13 : ತಾವೋ ಯಾಕೆ ಶಾಶ್ವತ?

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ತಾವೋ ಶಾಶ್ವತ, ಅನಂತ. ಯಾಕೆ ಶಾಶ್ವತ ? ಅದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಮೇಲೆ ಸಾಯುವ … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #11 : ನಿಜದ ನಾಯಕರಿವರು…

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ನಿಜದ ನಾಯಕರು ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೂ ಅಪರಿಚಿತರು. ಆಮೇಲೆ, ಜನ ಗೌರವಿಸುವ ನಾಯಕರು ನಂತರ, ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವವರು ಜನರ ತಾತ್ಸಾರಕ್ಕೆ … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #6 : ಭರವಸೆ ಭಯದಷ್ಟೇ ಪೊಳ್ಳು!

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಗೆಲುವು ಸೋಲಿನಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭರವಸೆ, ಭಯದಷ್ಟೇ ಪೊಳ್ಳು. ಗೆಲುವು ಸೋಲಿನಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಒಡೆಯನಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಆಳು … More

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #2

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ           ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇರದಿರುವುದು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ, … More

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ಸವಾಲು!

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ‘ಸುಮ್ಮನಿರುವಿಕೆ’ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. … More