ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ : 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ…

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, … More

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು : ಯಾವುದು, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ?

ಭಾರತದ  ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಐತಿಹ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ… ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಭಾರತ ಚೀನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನದಿ ಸಿಹಿನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ … More