ತಾವೋ ತಿಳಿವು #38 ~ ತಾವೋ ಸುತ್ತ ದೇಶ ಕಟ್ಚಿದರೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಒಂದು ದೇಶ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವಿನೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ಝರಿಗಳು, ಧಾರೆಗಳು ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿನೀತವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾವೋ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹಾನ್ ದೇಶ, ಮಹಾ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿವಾದಾಗ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಮೇಲೆ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಮೇಲೆ, ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ, ವೈರಿಯೂ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ನೆರಳು. […]

ತಾವೋ ತಿಳಿವು #35 ~ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೇಶವಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ!

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಇಂಥದೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ….. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿರುವ ಇಂಥದೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಇದ್ದರೂ ಜನ ಅವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಾವಿಗಂಜುವ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಯುಧಗಳು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯುದ್ಧದ ಮನಸಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕಥೆ ಕವನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ […]