ಧೈರ್ಯದ 6 ಬಗೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ. ದೈಹಿಕ, ನೈತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 6 ಬಗೆಯ … More

ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆಯ ಹೊಳಹುಗಳು… : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದು (ಮೇ 11) ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಚಿಂತಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆಯ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ವಚನಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಿವಶರಣರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಶರಣನೆಂದರೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಮಾತು ಕಟುವಾದರೂ ದಿಟವನ್ನೆ ನುಡಿದ ದಿಟ್ಟನೀತ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನು, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವನು ಅಂಬಿಗರ … More

ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ POSTER

“ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತವರು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲರು” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್. ಅರಿವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದನ್ನೇ. ಆ ಒಂದನ್ನೇ ಹಲವರು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು. … More

ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ POSTER

“ದಿಬ್ಬವು ಏರುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಇಳಿಯುವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೇಲೆಯೇ” ~ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್   ಸದಾ ನೀರುಗಣ್ಣನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ದ್ರಹೃದಯಿ ಹೆರಾಕ್ಲಿಟಸ್ ಅಳುಮುಂಜಿ … More

ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ POSTER

ದೈನ್ಯ ತೋರುವುದು ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ತೋರದಿರುವವರು ಎಂದು. ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಾಧನೆ, ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ದೇಣಿಗೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಹೊಂದಿದವರು. ಅಂಥವರೇ ಧನ್ಯರು. ದೇವರು ಅಂಥವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. … More

ಅರಳಿಮರ POSTERS : ತಿಳಿಬೆಳಗಿನ ಹಿತವಚನಗಳು

‘ಅರಳಿಮರ’ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಹಿತವಚನ’ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ….

ತಿಳಿಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #4

ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಹೇಳುವ ಸರಳ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ….