ದೈವ ಪ್ರೀತಿ – 6 (continued……) : Art of love #31

ವೈದಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಕಾಳಜಿ, ಬಹುತ್ವ (ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಹುತ್ವ ) ಮತ್ತು ಏಕತ್ವ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾತ್ಮಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ದ್ವೈತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ್ದು ಎಂದು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಾಮರಸ್ಯ (ಏಕತ್ವ) ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು, ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಅದರೊಳಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ (conflicting positions)… | ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದೈವ ಪ್ರೀತಿ (continued……) : Art of love #27

ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ದೇವರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ; ಆಗ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನ್ಯಾಯವಂತ, ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಕ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅವನು ವರ ಕೊಡುವವನು, ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ದೇವರನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾನು ಬಡವನಾಗಿರಲಿ, ಅಶಕ್ತನಾಗಿರಲಿ, ಪಾಪಿಯಾಗಿರಲಿ ಆಕೆ ಯಾವ ಭೇದವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ […]

ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ… । ಓದುಗರ ಅಂಕಣ

ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರಳಿಮರದ ಓದುಗರೂ, ಬರಹಗಾತಿಯೂ ಆದ ರೇಖಾ ಗೌಡ.

ಸ್ವ ಪ್ರೀತಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ…) : Art of love #25

“ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ; ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಬಲ್ಲರಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್. ಮುಂದೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ 

ಕಾಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರೀತಿ (ಭಾಗ 2) : Art of love #23

“ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗುವಿಕೆಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರತಾದ ಇಂಥ ‘ಒಂದಾಗುವಿಕೆ’ , ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಭ್ರಮೆ ಕಳಚಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅವರ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದು” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್. ಮುಂದೆ ಓದಿ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ 

ಕಾಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರೀತಿ (Erotic Love ) : Art of love #22

ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಗುರಿ ಒಂದಾಗುವುದು – ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂಟಿತನದ ಆತಂಕದಿಂದ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಕಿಯಿಂದ, ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವದಿಂದ, ಅಹಂ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಘಾಸಿ ಮಾಡುವ, ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೀಪನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ…| ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; […]

ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು : Art of love #20

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಗಳ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು… ~ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2022/05/08/love-34/

ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ : Art of love #19

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ… ಮುಂದೆ ಓದಿ! ~ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ: https://aralimara.com/2022/05/07/love-33/

ಮಗು ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ : Art of love #18

“ತಾಯಿಯ ಬೇಷರತ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ರೂಪವೂ ಇದೆ. ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು, ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಅದೃಷ್ಟವಷ್ಟೇ ; ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಮಗು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆಲುವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ […]

ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಥಿಯರಿಯ ಚರ್ಚೆ : Art of love #17

ಫ್ರಾಯ್ಡ್`ನ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ , ತಾವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವಿಷ್ಲೇಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಂಬತನವೇ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ರೀತಿಯ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಂಥವು… । ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ:  https://aralimara.com/2022/04/24/love-30/