ನಮ್ಮ ನಗುವೂ ಭಾರ ಮತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನರ ನಗುವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಗಲು. ಅವರ ನಗು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ಅವರು ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ… ~ ಓಶೋ । ಚಿದಂಬರ … More

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ… ಎಲ್ಲರೂ ಬೌದ್ಧರೇ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧರೇ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಝೆನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊಹಾ ಪೋಹಗಳಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೌದ್ಧರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಲ್ಲದವರು … More

ಕವಿಯದ್ದು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಕೆ! : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ದಾರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಅವನು ತರ್ಕ … More

ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮದ … More

ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕೋಪವನ್ನು ೨೪ ಗಂಟೆ ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ೨೪ ಗಂಟೆಯಲ್ಲ, ೨೪ ನಿಮಿಷ, ೨೪ ಸೆಕೆಡ್ ಕೂಡ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು … More

ಕರಾರು ಹಾಕುವುದು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕರಾರುಗಳನ್ನೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ … More

ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ: ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ಛಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಎಂಥಾ ಭವಸಾಗರವನ್ನೂ ಈಜಿ ದಾಟಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕತೆಯಿದು.

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿಗಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಸಾಕ್ಷಿತನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು. ಅವನದು ಶುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಟ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆ… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

‘ನಾನು ಯಾರು?’ ರಮಣರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ #2

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಇದನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ … More

‘ನಾನು ಯಾರು?’ ರಮಣರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಇದನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ … More