ಡಾಂಭಿಕ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಭಾವವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಭೇದಾಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಹಲವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಇಂಥ ಡಾಂಭಿಕತೆಯನ್ನು ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. … More

ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಅಸಹಜ… । ಗುರುವಚನ #15

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಐ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇತ್ತಲ ಅವರ ‘ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕಥಗಳಿಲೂಡೆ’ (ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು) ಎಂಬ ಮಲಯಾಳಂ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ… । ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಗುರು ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಯ ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆ

ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ 1916ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೆಲ ಸಮಯ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಮುನಿಚರ್ಯ ಪಂಚಕಂ’ ಮತ್ತು ‘ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಪಂಚಕಂ’ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ … More

ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮಾ ಆಯ್ಯಂಕಾಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇರಳದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು … More

ಕಂಡಾಗ ಅರಿಯದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ತಿಳಿದೀತೆ? : ಗುರು ವಚನ #6

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯಿದು. ಎಂ.ಕೆ. ಮಧು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ‘ಗುರುದೇವ ಚರಿತ್ರಂ’ನಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಜಾತಿಯ … More

ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ಕತೆ

“ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೀವು ಕಾಡಿನ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿ ಕಾಡಿನ ಸಮಸ್ತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂಜುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಡಿ. … More

ಮಾನವಜಾತಿಯೊಂದೇ ಎಂದು ಅರಿತ ದಿನ

ಗುರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತರು. ಅವರ ಹತ್ತಿರವೇ ನನಗೂ ಎಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುಗಳು ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೋಯಿತೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಅವರೇನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದೇ … More

ಗುರುವೂ ಗುರುದೇವನೂ

1922ರ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಠ ಟ್ಯಾಗೋರರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಗೆ 101 ವರ್ಷಗಳಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ… । ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಎರಡಲ್ಲದ ಅಲೆಯೂ ನೀರೂ : ಗುರು ವಚನ

ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳ ‘ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಶತಕಂ’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾತ್ವಿಕ ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ ಯತಿ (1924-1999) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯಿದು. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ನಟರಾಜ ಗುರು … More