ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ  ‘ಗಾಯತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ’

ಇಂದು ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿನ

ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ ರಚಿಸಿದ ‘ಗಾಯತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ’

ಡಾ.ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೆಡೆ ತೀವ್ರ ತುಡಿತವಿದ್ದ ಕವಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ವರ ಕವಿ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಭಾವ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ‘ಗಾಯತ್ರೀ … More

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಪ್ರಮಾನಸದವರೆಗೆ; ಮೂರು ಹಂತಗಳು : ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರಮಾನಸ ಹಂತದವರೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಹಣಗೈಯಲು ಮೂರು ರೀತಿಯ ರೂಪಾಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕೃತಿ `ದಿ ಲೈಫ್ … More

ಹೊರ ಹೊಮ್ಮು : ತಾವೋ ಧ್ಯಾನ ~ 6

ಬೀಜವೊಂದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಾಗ ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಮಹಾವೃಕ್ಷವಾಗುವ ಸುಳುಹುಗಳ ಸಹಿತ… ~ ಡೆಂಗ್ ಮಿಂಗ್ ದಾವೋ |  ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ … More

ಬೇಂದ್ರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರು : ಅರಳಿಮರ POSTER

ಬೇಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದರ ಅನುಯಾಯಿ. ಅವರ ಪೂರ್ಣಯೋಗವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದವರು. ಅರವಿಂದರ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್’ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, … More