ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಮಾನ್ಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ ಮಂಡಲಗಳು : ಯಾವ ಮಂಡಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಆಕಾರಗಳು – ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ, ಥೆರಪಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ. ಈಗ ಇದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ … More