ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಗ : ರೂಮಿಯ ‘ಮಸ್ನವಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ #6

ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಯಿತು. ಗುಡುಗು – ಸಿಡಿಲುಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಭಯ… ಅವನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂಬಿಗನ ಮುಂದೆ … More