ಕವಿ, ಋಷಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂತ! ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ!! : ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಕವಿತೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಈ ಕವಿತೆ…. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ. ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ, ನುಗ್ಗಿದ, ಘಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಬಾನೆತ್ತರ ನೆಗೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ ! ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದಾಲ್ಮೋರದ ತನಕವು […]