ಅರಳಿಮರ Posters : ವಿವೇಕಾನಂದರ 7 ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…. 1. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಿ! 2. ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು 3. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ 4. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 5. ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 6. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಶಕ್ತಿ 7. ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ