Kiran’s Never Mind Series #2

“ಎಲ್ಲೀವರೆಗೆ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೀಯೋ, ಅಲ್ಲೀವರೆಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಚಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ನಡುಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ” … More