ನಮಗೆ ಜಾತಿಯಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ…

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಡಾ. ಪಲ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೇರಳಂ’ಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ… | ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ

ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಶುಚಿತ್ವ, ಮೂರನೆಯದ್ದು ದೈವಭಕ್ತಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಸಂಘಟನೆ, ಐದನೆಯದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ, ಆರನೆಯದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಏಳನೆಯದ್ದು ಕರಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ – ಇವು…

ಡಾಂಭಿಕ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಭಾವವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾತಿಭೇದಾಚರಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಹಲವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಇಂಥ ಡಾಂಭಿಕತೆಯನ್ನು ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.…

ಭಕ್ತಿ ದೇಗುಲಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಗಳ ತನಕ

ಅರುವಿಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ  1888ರಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇಗುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ದೇಗುಲ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ತನಕವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ…

ಸಮಾನತೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಹಭೋಜನ

ಮೇಲುಜಾತಿಯಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ತನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಅದರ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ…

ಧ್ಯಾನವಾಗಲಿ ಪ್ರೇಮ …

“ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯುವಂತೆ , ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು…

ಮಾತುಕತೆ – ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು । ಗುರುವಚನ #16

ಕವಿ ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದುವೇ ಮೊದಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಗುರುಗಳ ಕಾಲಾನಂತರವೂ  ಶಿಷ್ಯರು,…

ಝೆನ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಧರ್ಮ | ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

“ಸತ್ಯ, ಶಿವ, ಸುಂದರ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಾಕಿ ಎರಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಚು ಒಂದು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ…

ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಅಸಹಜ… । ಗುರುವಚನ #15

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಐ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇತ್ತಲ ಅವರ ‘ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕಥಗಳಿಲೂಡೆ’ (ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಗುರು) ಎಂಬ ಮಲಯಾಳಂ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ… । ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ…

“ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಓಶೋ.…