ಮುದಿ ತಂತಿ ವಾದಕನ ಕತೆ : ರೂಮಿಯ ‘ಮಸ್ನವಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ #5

ಅದಿನ್ನೂ ಹಾಡಹಗಲು. ಮುದುಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಹೋದ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ಖಲೀಫನೂ ನಿದ್ದೆಹೋದ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೆಳೆದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ.…

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: To have or to be #27

ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಶಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧೀನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ… | ~ ಮೂಲ: ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್;…

ಪರ್ಷಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಗಿಳಿ : ರೂಮಿಯ ‘ಮಸ್ನವಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ #4

ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಗಿಳಿಯು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಬಂಧುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಗಿಳಿಯೂ ಸತ್ತುಹೋಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ದುಃಖಿಸಿದ.…

ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ನಿದ್ದೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಕನಸುರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ, ಬುದ್ಧತ್ವದ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪತಂಜಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ…

ತನ್ನನ್ನು ನಾವಿಕನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದ ನೊಣ : ರೂಮಿಯ ‘ಮಸ್ನವಿ’ ಕೃತಿಯಿಂದ #3

ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೊಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಯಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸತೊಡಗಿತು. ಆ ತರಗೆಲೆಯೊಂದು ನಾವೆಯಂತೆ, ತಾನು ಅದರ ನಾವಿಕನಂತೆ…

ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಭಾಷೆಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂಥಹ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಒಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ… ~ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ