ರಾಮಕೃಷ್ಣರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ… | ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಯೋಗ; ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ

ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕರ್ಮದ ಬವಣೆಗಳಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು.

ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಕಲೆಯೇ?: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೊಲೆ. ಮರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುವಿರಾದರೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಚೂರುಚೂರಾಗು: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಹಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ