ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿ ‘ಹಾಯ್ಕು’ಗಳು

ಹಾಯ್ಕು ಕವಿ ಬಾಶೋನ ಬೆರಗಿನ ಹನಿಯಂಥ ಹಾಯ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮರೆವಿನ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಶಾಪ

ಮರೆವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಿತ್ಯ ನವೀನವಾಗಿರಿಸಲೆಂದೇ ಇರುವ ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನು ಅಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದುಕು ಯಾವತ್ತೂ ಭೂತಕಥೆ ಹೊತ್ತ ಗೋರಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆದಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಒಳಗಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ ಕವಿಯ ಸಖೀಗೀತ | ಗುಚ್ಛ 2

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪದ್ಯಗಳಿಂದಾಯ್ದ ಪ್ರೇಮ, ಅನುಭಾವ, ಅರಿವು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸರಣಿ ಇದು.