ಕರಾರು ಹಾಕುವುದು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕರಾರುಗಳನ್ನೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರೇಮಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ…

ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ: ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ

ಛಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಎಂಥಾ ಭವಸಾಗರವನ್ನೂ ಈಜಿ ದಾಟಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕತೆಯಿದು.

ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಇದೆಯೆ? : To have or To be #6

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಾಸೆ, ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಮಗಳಾದ “ ಹೊಂದುವ ವಿಧಾನ” ಮತ್ತು “ಆಗುವ ವಿಧಾನ” ಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು…

ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿರ್ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಉರ್ದು / ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹಿರ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ ಅವರ ಕೆಲವ್ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪಾತ್ರ : To have or To be #5

E.F.Schumacherನ, ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಮುನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಎರಡು ವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ : ಮೊದಲನೇಯದು, ನಮ್ಮ ಸಧ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ಎರಡನೇಯದು,…

ಝರತುಷ್ಟ್ರ, “ದೇವರು ಸತ್ತ” ಅಂದಿದ್ದರ ಅರ್ಥ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಪ್ರಜ್ಞೆ ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ…

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿಗಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಸಾಕ್ಷಿತನವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವನು. ಅವನದು ಶುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಟ ನಿರ್ಭಾವುಕತೆ… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ; ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

‘ನಾನು ಯಾರು?’ ರಮಣರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ #2

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಇದನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ…