ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಉದ್ದನೆ ಕೋಲು : Tea time story

ಉದ್ದನೆ ಕೋಲು ಕತ್ತರಿಸು ಅಂದಾಗ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. Shanthaveera. S.

    ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.

Leave a Reply