ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಉದ್ದನೆ ಕೋಲು : Tea time story

ಉದ್ದನೆ ಕೋಲು ಕತ್ತರಿಸು ಅಂದಾಗ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ ಓದಿ!

1 Comment

  1. ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು.

Leave a Reply