ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಟ : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ‘ಕಾಣುತ್ತಿರುವ’ ಬಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಒರೆಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಅವರ ನೋಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದು… । ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಬದುಕಿನ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬುದ್ಧ ಒಂದು ತುದಿಯಾದರೆ ಲಾವೋತ್ಸೇ ಇನ್ನೂಂದು ತುದಿ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವನು, ಬದುಕಿನ ಮೂರೂ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬದುಕಿದವನು… | ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಶೂನ್ಯವೊಂದಿದೆ! : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ವಾಸ್ತವ ಹಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋದೇ ಒಂದು ಹೇರಿಕೆ. ನಮಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅವರು ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಚೆಂಡುಹೂ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೆಂಡುಹೂವಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು… । ಚೇತನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ದೈವತ್ವದ ಕುರಿತು : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಾವು ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು, ದೈವತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಥಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ…. ~ ಓಶೋ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಬಗೆ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಹಳ ಖುಶಿಯಿಂದ ಈ ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಖಿನ್ನತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ! ~ ಓಶೋ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಖಾಲಿ ಆಗುವುದೆಂದರೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಚಿ ಬಿಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ