ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಗೊಂದಲ : Tea time story

ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಬದಲಿಸಿ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ!? ಓದಿ ಈ ಚಿಕ್ಕಥೆ!

Leave a Reply