ಸಾಂಗತ್ಯ : ಜಿಬ್ರಾನ್ ಕಾವ್ಯ

ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನನ ಜನ್ಮದಿನ

1 Comment

Leave a Reply