ಮೂರ್ಖರ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಾಂಡಾಗಾರದಿಂದ…

ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಪಂಚ ಚಿಹ್ನಾನಿ ಗರ್ವೋ ದುರ್ವಚನಂ ತಥಾ |
ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ದೃಢ ವಾದಶ್ಚ ಪರವಾಕ್ಯೇಷ್ವನಾದರಃ ||

ಅರ್ಥ: ಮೂರ್ಖರ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ; ಅಹಂಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಮೊಂಡುವಾದ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಿರುವುದು.

(ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ವಿ.ಎಂ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ)

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.