ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ತೀರ ಕಾಣದ ಕಡಲು; ರಮದಾನ್ ಕಾವ್ಯವ್ರತ | ಸೂಫಿ Corner

ಮೂಲ ~ ರಾಬಿಯಾ ಬಾಲ್ಖಿ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸುನೈಫ್

ಪ್ರೇಮ‌ ಹೆಣೆದ ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕ್ಕ ಮಿಗವು ನಾನು
ಪಾರಾಗುವ ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ
ಸಮಯ ಹಾಳು

ಬಿಸಿರಕ್ತದ ಓಟದಲ್ಲಿ
ನನಗೇನು ತಿಳಿದಿತ್ತು;
ಮೂಗುದಾರ ಎಳೆದಷ್ಟೂ
ಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುವುದೆಂದು!

ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ತೀರ
ಕಾಣದ ಕಡಲು
ಬುದ್ದಿವಂತ ಎಂದೂ
ಈಜಲಾರ ಅದನ್ನು

ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಿಯ್ಯತ್ತಿರಬೇಕು
ಕೊನೆಯ ತನಕ
ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಬೇಕು
ಬದುಕಿನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಳನ್ನು

ಭೀಕರತೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ
ನಯವಾಗಿಸಬೇಕು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ
ಕುಡಿಯಬೇಕು ವಿಷವನ್ನು
ಜೇನಿನಂತೆ ಸವಿಯುತ್ತಾ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply