ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರ 350ನೇ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ…

ಇಂದು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ‘ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ’ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ…

Leave a Reply