‘ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಆಚಾರ್ಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಈ ಮಹಾನ್ ಬೋಧಕನ 6 ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಅಲಾವಿಕಾ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply