ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್’ ಹೊಳಹುಗಳು: ಅರಳಿಮರ Posters

ಅಮೆರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತಕಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಜೀನ್ ವಾಟ್ಕಿನ್ಸ್, ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರು. ಇವರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply